Májová vycházka 2016

Čarodějnice

Na čarodějnice se scházíme v sobotu odpoledne kolem páté: Ivan, Andra, Slavíci a 3 Zemani.

Jídelníček i program je tradiční: naložené maso, buřty, pivo. Umytý zahradní nábytek nám obsadila nová omladina našeho domu, která naštěstí pro ně se ve 4 odpoledne stáhla. Začínáme od pěti a nic nás neruší. My někteří stateční vydržíme až do 11. Počasí vyšlo, i když se tak zpočátku nezdálo. Přípravy na večírek prověřila i moje matka, která Tondovi Rybářovi vzkazuje, že 80 nic moc.

Májová vycházka

Na Budějovické u busu č. 332 se nás rovněž sejde 7, tentokráte Slavíci, Ivan, Andra, Zdena, Vojta a Tonda.

Vystupujeme v Jílovém na náměstí, ale proklamovaná kavárna s výbornou kávou je nám šéfovou zakázána. Vydáme se cestou na vrch Pepř, kde se nachází rozhledna Pepřovka. Z vrchu sejdeme do Kocourkovských dolů k zlaté štole Josef. Na prohlídku vyfasujeme helmy a bílé pláště typu žena za pultem. Štola je nízká a hodně skosená do strany, musíme se tedy plížit se v náklonu doprava a stále boucháme helmami o strop. Vojta ovšem je vzpurný a odmítá nosit helmu řka, že mu shazuje brýle, což paní průvodkyni se zasněnýma očima velmi popouzí. Nakonec štoly posílá vedoucí výpravy zájemce po jednom, kteří chtějí zbohatnout. Po dotyku čehosi do měsíce prý bohatství přijde, ale asi ne všem, protože někteří zapomněli se zpátky plížit pozadu. My ostatní nechtěje se znovu krčit, spoléháme, že se s námi kamarádi rozdělí. Jinde chlapci k jezírku měli dojít a ruku smočit, aby byli schopní, i když jsme zprvu nevěděli, jak to paní průvodkyně vlastně myslí. Posléze se dovíme, že budou žít jednou tolik, tedy jenom Vojta s Ivanem.V tom případě je potřeba prachy vyinkasovat od zbohatlíků hned, než se rozpomenou, že je budou potřebovat rozhazovat dlouho. Dále paní průvodkyně poznala podle očí, že Tonda zná Petra Brodského. Tonda skutečně má kamaráda toho jména, ale na rozdíl od Petra Brodského oné dámy, jehož stav dohnal paní průvodkyni až k slzám, Tondův Petr je veselý a těší se plnému zdraví. Budoucnost možná ukáže, kolik Petrů v příběhu a v jakém rozpoložení bylo vlastně účastno.

Rádi vyběhneme z dolu na sluníčko se narovnat a vydáme se do Žampachu k Sázavě na oběd. Po příjemném posezení na zahrádce dojdeme k autobusové zastávce za nádražím. Tam se ovšem někomu utíkaje večer před čarodějnicemi udělalo špatně, tak místo spočinutí ve stínu na lavičce se raději procházíme kolem. V pět jsme zase zpátky na Budějovické.

nahoru