Májová vycházka 2013

Scházíme se ráno po deváté u Smíchovského nádraží na stanici autobusu 129, kterým dojedeme na konečnou do Baní: Kosáci s Olivií, Banjem a Sebastianem, Borkovi, Ivan se mnou, rozvětvená rodina Bílkova (synek, Vojta, Helenka a jeden nejmenovaný člen), Slavíci, Zemani a náš Vojta. Přes lesy se dostaneme až k Berounce pod Kazínem. Mineme i osadu postavenou z vlakových vagonů, takzvaných dobytčáků. Zdeněk si cestou dost zaběhal, protože si myslel, že vnouček Vojta se časem unaví a zastaví, ale on ne. V Kazíně máme hospodu, tak si dáme něco na Kazi a oběd. Po obědě už vyrazíme v klidu směr nádraží, kde ovšem se odpojí plánovaně Zemani a před mostem k nádraží neplánovaně i Banjo. Našli ho až na Kazíně, ale hospoda už otevřená nebyla, což Pepu určitě rozlítilo.

Do Prahy se vracíme vláčkem přes Radotín už bez Tomáše, Helenky a jednoho. Všichni zbývající odjedou domů, aby se pak vrátili k nám na zahradu, kde se koná slezina. První dorazí Honza Taubel a obětavě se ujímá džbánu. Kromě májových výletníků ovšem bez Kosáků přijdou obě Daniely, jedna dokonce rovnou z letiště, Vítek, Evička, Erika, Líba Taubelová a Alena Ochová, účast je něco kolem sedmnácti. Program večera je májově tradiční. Oheň, maso, pivo, buřty a slezinové hraní a zpívání i na několik lahví došlo. Živá čarodějnice se opět nedostavila, poslední roky to holka dost fláká. Rozcházíme se před půlnocí a ač od rána bylo ponuré počasí, večer se vyjasnilo. Pršet začalo o půlnoci, když už jsme zahradu uklidili. Prostě vyšlo to. Všem, kteří přišli a hlavně obětavcům, jež chodili kamarádům pro pivo, děkuje Andra.

nahoru