Vojenské cvičení 2013 - Kačák

... aneb rekonvalescence vojínů na Kačáku

Přítomni vojíni a bažanti:

Ondra, Andra, Vojta, Jana, Marek, Bára a Ondra Pelclovi, Helena, Mirek, Lukáš, holka Povolná generace třetí 1, holka Povolná generace třetí 2, Šárka, Miloš a samozřejmě major

Vzhledem ke zdraví a fyzické schopnosti vojska major ruší vojenské cvičení na Slovensku a nařizuje všestrannou rekonvalescenci na Kačáku.

Páteční rozkaz

Páteční rozkaz č. 1 přijet na kole vyhrává vojín Andra 14:30, druhý je vojín Vojta 21:30. Vojín V. si dobrovolně trasu prodloužil, asi si chtěl šplhnout u majora. Byl pokárán za nenošení mapy a váhavost při vyjmenování dědin, které všechny objel. Na místě mimo majora je již vojín Ondra, kterému bylo protekčně dovolenou použít při zdolávání cíle vůz.

Páteční rozkaz č.2 zní prozkoumat okolí potoka Kačáku, zda je prostupné až k bažantům, vojín Ondra dostává náhradní úkol připravit večerní proviant. Kolem páté jsou vojíni kromě Vojty již v kasárnách a doráží i podvojín Jana, který-á podává raport o svých zdravotních obtížích. Major rozhoduje, že podvojínovi je večer dovoleno nekonzumovat proviant připravený vojínem Ondrou i následnou vinnou ochutnávku vojínova sklepa. Vojína J. následuje za chvíli bažant M., který doráží vozem přímo z pracovního procesu. Po deváté nalézá kasárna i již zmíněný vojín V. po objetí celého berounského okresu. Ochutnávka vín se vydařila, vojínu A. je za prvenství cyklo předána kniha poezie o Praze.

Sobotní rozkaz

Na kole dobýt hrad Jeníčov neboli Jenčov pojmenovaný po Janu Lucemburském, nejmenší hrad v Čechách – major nás letos opravdu šetří. Vojsko vyráží v počtu 4 kolem myslivny přes Chýňavu pod vedením vojína Ondry. První odpočinek je na kládách v lese, kde jak se později zjistí, major ztrácí svoji vysílačku. Hrad dvou jmen je dobit a rozbit kolem poledne. Oběd je vyhlášen na zpáteční cestě v Bratronicích (sekaná na pro všechny), vojín Ondra má protekčně 2 porce. Ovšem další teplý oběd na doražení, jež tento vojín vyžaduje, je mu rozkazem zrušen. Také po zralé úvaze potřebného včasného návratu se odkládá na příští rok káva u starosty v Žilině.
Cesta z Bratronic je vojínům krácena přes pole, ale ještě před musí vojín Ondra pomáhat majorovi najít vysílačku v lese (takhle se šplhá vojíne V.). Následně se připravuje proviant na večer na oslavu vítězství dobytí Jeníčova. Vojín V. je vyžádán na návštěvu k babičce Kadlecové a k tomu je mu patřičně účes po vojensku vyholen. Na oslavný hudební večer doráží do Melounova i podvojín J. se svými třemi bažanty. Připojují se i bažanti odnaproti Šárka s Milošem. Během večera byla řešena problematika, proč se nehlásí děti vojínů a bažantů do armády. Bažant M. od podvojína J. si bere na starost hudební produkci, sekunduje mu vojín V. línou mandolínou.

Nedělní rozkaz

Očista vojska v Nenačovicích - Chrustenicích probíhá dle plánu. Vojín O. a bažant M. přiváží své posádky. Při očistě se vojsko nefláká a zdokonaluje plavecké styly. Obědvá se na koupališti.

Po očistě následuje úkolem č. 2 dobytí Rejnova pěšky po turistické značce. Zvěd M. je poslán napřed k prozkoumání terénu, vojínovi V. je ztížen úkol vláčením kola a přenášením dopravního prostředku přes polomy a přírodní překážky. Vojín O. je posléze odvolán do pražských kasáren, těch u růžových keřů.

Mlýn Rejnov je dobit zvědem, ostatní mohou rovnou na oslavu vítězství k nemanželům Kopa-Povolným. Po kávě, pivu, panákách, buchet několika barev, dále koupání v bazénu, družení se s místní zvířenou zejména kozami Sofií a Amálií, je i vojín V. odvelen zpět k cestě do Prahy. Ostatní kolem skály odcházejí do kasáren v Melounově a okolí. Večery v obou kasárnách volné, u majora se bavorovalo.

Pondělní rozkaz

Odjezd vojína A. vzhledem k počasí a předpokládaným vichřicím s bouřkami je odložen. Náhradní program sběr jablek a zavařování okurek. Koneckonců barva zeleniny i ovoce je vyhovující. Je potřeba též znovu bavorovat.

Úterní rozkaz

Ráno se začíná jak jinak než na VC ranní borovičkou. Potom se zavírají kasárna a major je dopraven cyklo do Prahy s obědovou přestávkou a doplněním pitného režimu na Sobíně. Major odjíždí velet k cvičení spřátelených armád do Kostelce nad Labem a tím je v úterý ve 13:30 nedaleko Letní Letné vojenské cvičení 2013 na Kačáku definitivně zakončeno.

Monitoring VC

Průběžně bylo kontrolováno cvičení vojína E. v Josefově Dole a cykloposilování vojína VV. za podpory bažanta VV. ve Struhařově nedaleko Prahy.

nahoru